Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen for lag og foreninger er en nasjonal nettjeneste som Asker kommune tilbyr frivillig sektor i kommunen. Tilskuddsportalen gir en full oversikt over hvilke støtte- og tilskuddsordninger som finnes.

I portalen kan du blant annet:

  • Finne tilskudd som din forening kan søke på
  • Dele informasjon og finne samarbeidspartnere
  • Sende melding til andre brukere
  • Lese nyheter om tilskudd

Link til Tilskuddsportalen i Asker kommune, se her

2021 © Asker frivilligsentral