Hasselbakkens Venner

Hasselbakkens Venner Hasselbakken

Hasselbakkens venner er en nyetablert stiftelse for alle som ønsker å støtte opp om det frivillige arbeidet på Hasselbakken.

Hasselbakkens venners formål er å bruke innsamlede midler til nytte og glede for frivillige tilknyttet Hasselbakken Frivillighetens hus. Hasselbakken har en enestående beliggenhet i Asker sentrum og har utviklet seg til å bli en møteplass for frivillig arbeid og Askers innbyggere.

Har du lyst til å bidra til en fortsatt positiv utvikling på Hasselbakken? Støtt med et medlemskap og/eller gave benytt; Kto nr. 6004 05 54249. Vennligst oppgi navn, adresse og e-mail-adresse. Medlemskontingent for 2016 er kr 200,- .

Om Hasselbakkens venner Hasselbakkens venner ble etablert 17. mars 2016. Det var Harald Nik. Johansens familie, som etter hans bortgang, tok initiativet til opprettelsen av Hasselbakkens venner.

Harald Nik. Johansen var svært engasjert i Hasselbakken. Han så mulighetene som lå i den gamle villaen og ledet restaureringsarbeidet sammen med Dugnadsgjengen fra 2008 frem til 2011. Hele 10 000 frivillige arbeidstimer ble lagt ned før den gamle villaen fra 1884 kunne fylles med frivillighet fra kjeller til loft. Harald satt som styreleder i Asker Frivilligsentral Hasselbakken frem til våren 2014 og fortsatte som leder i Dugnadsgjengen til høsten 2015.

 

Harald jobbet for at Hasselbakken skulle være en positiv møteplass for frivillige organisasjoner og enkeltmennesker i Asker. Hans innsats for å få til dette har vært unik. Familien ønsker å videreføre hans arbeid og engasjement gjennom Hasselbakkens venner

 

ÅRSMØTEPROTOKOLLER

Protokoll fra årsmøtet 29.3.17

 

ÅRSRAPPORTER

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

 

2020 © Asker frivilligsentral