Frivillighetsutvalget

Frivillighetsutvalget i Asker er en pådriver for økt samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor, og en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig innsats i Asker.

Utvalget er høringsinstans i saker som omhandler velferdssamfunnet, det være seg folkehelse, kulturspørsmål, idrettspørsmål m.m.  De har også ansvaret for den årlige Frivillighetskonferansen i Asker,  en konferanse som representerer en dialogarena mellom kommunen, frivillig sektor og næringslivet. Frivillighetsutvalget ble vedtatt etablert i kommunestyret 4.5.2010.

Informasjon om sammensetning av Frivillighetsutvalget 2018, mandat og saker finnes på Asker kommunes nettsider. 

 2021 © Asker frivilligsentral