Dugnadsgjengen

dugnadsgruppe dugnadsgjeng Hasselbakken

Dugnadsgruppas historie

Hasselbakken ble vedtatt å være Frivillighetens hus av politikerne i formannskapet våren 2008, da hadde også dette vært foreslått i Frivillighetsmeldingen til Asker kommune høsten 2007.
I april 2008 gikk Harald Nik Johansen i gang med å sette sammen en gjeng med spreke karer. Harald har i mange år engasjert seg som leder av Asker kulturelle fellesråd, leder av Gammeldansen og innen skøytesporten i Asker.

Karene som ble med i dugnadsgjengen kom fra hele Asker og hadde mange ulike interesser. Men felles for de alle var et ønske om å være med å skape noe i sammen, samt å ha det hyggelig i felleskapet.
Arbeidet de ga seg i kast med var formidabelt.

Hasselbakken ble bygget i 1884, var påbygget i 1920, hadde blitt flyttet av Jernbaneverket i 2002 og hadde siden stått tomt med bare duene som selskap. Her hang takplatene fra 70-80 tallet løst og huset trengte sårt til oppgradering. 
Aller først gikk karene igang med å kaste ut alt som var ødelagt, dernest stod rivearbeid for tur. 5-6 containere ble fyllt med skrot, før oppbyggingsarbeidet kunne ta til. Alle yttervegger er isolert innvendig og kledd påny. Alle vegger er kledd påny og sparklet, pusset, kvistlakket, grunnet og malt 2-3 strøk. En interiørgruppe bestående av engasjerte personer foreslo fargevalg og interiør som så ble godkjent av styret før de ble påført utvalgte flater.
Asker frivilligsentrals karer fra vedgruppen tro til for å pusse, sparkle, grunne og male vinduer.

Frivillighetens hus - endelig klart for innflytting!

Folkeuniversitetes språkstudenter stilte opp for å bistå arbeidet med å fjerne gamle gulvbelegg og annet. Asker bildende kunstnere trådte til med maling av lister og annen småmaling. Julen 2008 kunne Frivillighetens første juleavslutning avholdes i salen i 1 etasje, og i februar 2009 flyttet Asker Røde Kors, Home Start familiekontakten Asker og Asker frivillighetssentral fra det gamle Frivillighetens hus, inn i kontorene i 2 etasje. 
 
Eiendomsforvaltningen hadde beregnet at det ville koste 11.5 millioner å rehabilitere Hasselbakken. Asker kommune avsatte 4 millioner til å rehabilitere huset, og våren 2010 fikk man på plass enda litt til for å kunne ferdigstille hele huset. For disse midlene har Askerbøringer fått snart 600 kvm fordelt på 3 etasjer til glede for frivillige organisasjoner og enkeltpersoner i Asker. Lokalene er universelt utformet med heis over 3 etasjer, rampe for rullestol, automatisk døråpner, lave terskler innvendig og handikappvennlige toaletter.
 
Hagen og huset utvendig har også fått et stort løft og alle som kjører eller går forbi kan beundre vår nye fine flaggstang. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et av Askers flotteste bygg. Har du lyst til å bli med i dugnadsgruppen er det bare å ta kontakt!

Dugnadsgruppas fantastiske innsats

Dugnadsgruppas formidable innsats har gjort Frivillighetens Hus mulig, til stor glede for frivilligheten i Asker Karene i Dugnadsgruppen har lagt ned rundt 10 000 frivillige timer i rehabilitering av huset som tok 3 år.  

Også i dag er det litt av hvert av både stort og smått som må gjøres på Hasselbakken . Mange av den opprinnelige dugnadsgruppa er fremdeles med, men de håper å få med seg flere i denne hyggelige gjengen!

 

2021 © Asker frivilligsentral