Bli frivillig

Som frivillig velger du selv hva du ønsker å gjøre, og hvor mye tid du vil bruke. Noen har en spesiell målgruppe de brenner for, andre har en interesse de ønsker å dele med andre, mens andre igjen trives med å gjøre praktiske ting. Det viktigste er at du trives med du gjør som frivillig. Mulighetene er mange, og vi er alltid åpne for nye behov, prosjekter og ideer. Vi kan også videreformidle til andre organisasjoner og foreninger. Sammen finner vi ut hva som passer for deg! 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.

Send


Flere dokumenter

Leie av lokaler

Se priser og utleieregler. Kontaktinformasjon: eva.sandbakk@asker.kommune.no, telefon 911 83450

Hasselbakkens historie

Hasselbakkens Venner

Hasselbakkens venner er en nyetablert stiftelse for alle som ønsker å støtte opp om det frivillige arbeidet på Hasselbakken.

Praktisk hjelp

Flere aktører i Asker tilbyr praktisk hjelp, her er en oversikt

Om oss

Her finner du mer informasjon om oss

Årsrapporter

Dugnadsgjengen

dugnadsgruppe dugnadsgjeng Hasselbakken

For organisasjoner og foreninger

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen for lag og foreninger er en nasjonal nettjeneste som Asker kommune tilbyr frivillig sektor i kommunen. Tilskuddsportalen gir en full oversikt over hvilke støtte- og tilskuddsordninger som finnes.

Frivillighetsutvalget

Frivillighetsutvalget i Asker er en pådriver for økt samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor, og en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig innsats i Asker.

Studieforbund

Det offentlige gir økonomisk støtte til frivillig sektors kursvirksomhet. Dersom foreninger og organisasjoner holder kurs kan de være altså være berettiget til tilskudd etter Voksenopplæringsloven. Det betinger av at organisasjonen er medlem av et studieforbund.

Hasselbakkens Venner

Hasselbakkens Venner Hasselbakken

For frivillige

tilbud for våre frivillige

Kurs i lokalt organisasjonsarbeid

Årsrapporter

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2021 © Asker frivilligsentral