Årsrapporter

Flere dokumenter

Leie av lokaler

Se priser og utleieregler. Kontaktinformasjon: eva.sandbakk@asker.kommune.no, telefon 911 83450

Hasselbakkens historie

Hasselbakkens Venner

Hasselbakkens venner er en nyetablert stiftelse for alle som ønsker å støtte opp om det frivillige arbeidet på Hasselbakken.

Praktisk hjelp

Flere aktører i Asker tilbyr praktisk hjelp, her er en oversikt

Om oss

Her finner du mer informasjon om oss

Bli frivillig

Dugnadsgjengen

dugnadsgruppe dugnadsgjeng Hasselbakken

For organisasjoner og foreninger

Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen for lag og foreninger er en nasjonal nettjeneste som Asker kommune tilbyr frivillig sektor i kommunen. Tilskuddsportalen gir en full oversikt over hvilke støtte- og tilskuddsordninger som finnes.

Frivillighetsutvalget

Frivillighetsutvalget i Asker er en pådriver for økt samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor, og en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig innsats i Asker.

Studieforbund

Det offentlige gir økonomisk støtte til frivillig sektors kursvirksomhet. Dersom foreninger og organisasjoner holder kurs kan de være altså være berettiget til tilskudd etter Voksenopplæringsloven. Det betinger av at organisasjonen er medlem av et studieforbund.

Hasselbakkens Venner

Hasselbakkens Venner Hasselbakken

For frivillige

tilbud for våre frivillige

Kurs i lokalt organisasjonsarbeid

Årsrapporter

Taushetserklæring

Personer som tar oppdrag for frivilligsentralen må ha akseptert taushetserklæring.

2020 © Asker frivilligsentral