Krafttak mot kreft

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samlet inn over 260 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft. I Asker har Krafttak mot Kreft blitt gjennomført i flere år. Asker Frivilligsentral arrangerer aksjonen i samarbeid med Kreftforeningen.

Bli med på Krafttak mot kreft!

En gang i året tar Kreftforeningen i et skikkelig krafttak for å samle inn penger til kreftsaken. Pengene går til viktig kreftforskning og til tilbud for de som er berørt av kreft. Hvert år trenger derfor Kreftforeningen mange frivillige til å gå med bøsser og samle inn penger landet rundt

I 2017 arrangerte vi aksjonen sammen med Kreftforeningen for første gang. Dette ble vellykket, og rundt kr 55.000,- ble samlet inn til kreftsaken denne dagen. Også i 2018 har vi gjort et Krafttak mot kreft på Hasselbakken, denne gang i samarbeid med ansatte i Ikano Bank.

Aksjonen foregår i løpet av de to første ukene i mars hvert år. Da besøker frivillige bøssebærere husstander i Asker. 

Aksjonen krever frivillige som har lyst til å gjøre et skikkelig krafttak mot kreft, både  som bøssebærere og til andre oppgaver. Dette kan være koordinering, markedsføring og informasjonsarbeid.  Det trengs alle krefter i sving for å gjøre en virkelig forskjell, og vi vil gjerne ha din hjelp!

(foto: Kreftforeningen)

 

 

 

 

2020 © Asker frivilligsentral