Om Asker Frivilligsentral

Asker Frivilligsentral holder til på Hasselbakken - Frivillighetens Hus midt i Asker sentrum. Vi er et kontaktpunkt for enkeltfrivillige, lokale foreninger og organisasjoner, kommunale tjenestesteder og andre aktører. Vi har mange aktiviteter og tilbud som skapes og drives av frivillige

Nyheter

Koronadugnad: Handlehjelp eller telefonvenn? Trenger du hjelp eller vet om noen som trenger hjelp, eller vil du være frivillig? Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen. Derfor må vi nå stå sammen om å begrense smitte og samtidig holde samfunnet i gang. For å gjøre det enkelt å bidra og å be om hjelp bruker Asker kommune telefon-appen Nyby som kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Vi vil oppfordre spesielt familie, venner, naboer eller hjelpeapparatet til å bistå de som ikke bruker pc og telefon med apper til å legge inn en forespørsel på vegne av vedkommende om hjelp til f.eks. handling eller ønske om en telefonvenn. Grupper er kjernen i Nyby. I Asker kan man velge mellom gruppene « Jeg trenger hjelp i Asker» eller «Jeg ønsker å være frivillig i Asker». Alle må være med i en gruppe for å kunne be om eller bidra med noe. På denne måten blir det trygt å samarbeide. Alle frivillige har taushetsplikt og har blitt informert om smittevernrådene fra myndighetene. Har du spørsmål kan disse rettes til Innbyggerservice i Asker og til oss i frivilligsentralen.

Bli frivillig

Som frivillig er du med på å gjøre en forskjell, både for andre og for deg selv.

Aktiviteter

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Hvordan kan noe hyggelig bli enda hyggeligere? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker. Sammen med en som har demens

Les mer

Damedag er et møtested for kvinner i alle aldre og av alle nasjonaliteter

Les mer

Lyst til å bli mer "digital aktiv"? Våre nettguider tilbyr veiledning og hjelp til å mestre ulike tjenester på data og mobil.

Les mer

Som Frivillighetens Hus blir Hasselbakken tatt vare på av frivillige. Det er mye som må gjøres av stort og smått, både innvendig og utvendig på huset. Vi har også en flott hage og kjøkkenhage som krever sitt.

Les mer

Frihjelpen er et tilbud for innvandrere og flyktninger som trenger bistand til å finne frem i byråkratiet

Les mer

Hagen på Hasselbakken er spesiell, med blomster og planter som passer til en gammel sveiservilla som Hasselbakken er. Vi har også en liten kjøkkenhage med ulike grønnsaker og bær som vi høster etter sommeren.

Les mer

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samlet inn over 260 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft. I Asker har Krafttak mot Kreft blitt gjennomført i flere år. Asker Frivilligsentral arrangerer aksjonen i samarbeid med Kreftforeningen.

Les mer

Nærturgruppe fra Asker Frivilligsentral Hasselbakken i samarbeid med Asker Turlag

Les mer

På reparasjonskafeéne møtes folk for å utføre småreparasjoner på klær og gjenstander. Verktøy, utstyr og frivillige reparatører er tilgjengelige for å fikse de gjenstandene folk kommer med. Målet er å få folk til å reparere ting istedet for å kaste dem.

Les mer

På Hasselbakken er det mye aktivitet og tilbud gjennom uken i regi av de forskjellige organisasjonene og foreningene som har tilknytning til huset. Tirsdag til torsdag uken er resepsjonen betjent av frivillige.

Les mer

Rådgiverne på Hasselbakken gir gratis veiledning- og utdanningsrådgivning for unge voksne og voksne. Våre frivillige rådgivere har mange års erfaring som seniorrådgivere i grunn- og videregående skole i Asker.

Les mer

Frivillige språktrenere inviterer til Språk- og leksekafe på Hasselbakken hver tirsdag.

Les mer

Hasselbakken - Frivillighetens hus

Hasselbakken er en møteplass for frivilligheten i Asker. Hasselbakkens tilbud skapes av menneskene og organisasjonene som er knyttet til huset. Rundt 50 organisasjoner og foreninger bruker Hasselbakken til sine møter og andre aktiviteter.

Leie av lokaler på Hasselbakken

Hasselbakken – Frivillighetens hus har festsal med tilhørende kaférom og bibliotek, samt to møterom til utleie for frivillige organisasjoner og foreninger.

For organisasjoner og foreninger

Nyttig informasjon for lokale organisasjoner og foreninger

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser
2020 © Asker frivilligsentral