PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utleie

Frivillige organisasjoner og foreninger har mulighet for å leie lokaler på Hasselbakken.

Vi skiller mellom 1)interne organisasjoner, 2)faste ukentlige leietagere og 3)tilfeldige leietagere.

Alle henvendelser og spørsmål vedrørende utleie av lokaler og møterom rettes til Eva Sandbakk. Hun har kontortid mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-15 på Hasselbakken. Send en epost til eva.sandbakk@asker.kommune.no eller ta kontakt på telefon 66 76 81 22.   

Alle leietagere må følge de reglene som står nedenfor. Husk at Hasselbakken blir drevet av frivillige for frivillige!

Utleieregler:
Leietager rigger og rydder bord og stoler, tar oppvasken og setter alt på plass i skapene.

Gulvene feies og søppel sorteres og tømmes i kontainer ved Venskaben.

Inforunde foretas ved å kontakte Asker frivilligsentral-Hasselbakken om ikke annet er oppgitt. 

 

 

1.      Leieavtalen og branninnstruksen må signeres og returneres innen 2 uker til Hasselbakken, Askerveien 47, 1383 Asker eller per e-post til eva.sandbakk@asker.kommune.no
2.      Leietager er forpliktet til å gjøre seg kjent med branninnstruks og områdekart med rømingsplan.

3.      Ved avbestilling 3 uker eller kortere før leiedato må avtalt pris betales i sin helhet.

4.      Fakturaene sendes kort tid etter at leieavtalen er inngått, basert på gjeldene priser ved kontraktinngåelse. Asker kommune hjelper Asker frivilligsentral-Hasselbakken med denne tjenesten og vil fremgå som avsender på fakturaen. Pengene går direkte til organisasjonens drift av huset.

5.      Leietager er ansvarlig for å lukke vinduer og låse alle dører når huset forlates.

6.      Force majeure: Ingen av partene skal ansees for å ha misligholdt avtalen dersom den ikke kan gjennomføres, eller oppfyllelsen blir betydelig vanskeliggjort på grunn av omstendigheter som ikke kunne forutses ved avtaleinngåelse. Den parten som vil påberope seg Force Majeure skal så snart som mulig gi den andre part varsel om denne situasjonen.