PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bli medlem i Hasselbakkens Venner?

Hasselbakkens venners formål er å bruke innsamlede midler til nytte og glede for frivillige tilknyttet Hasselbakken frivillighetens hus.  I 2017 vil vår støtte bl.a. gå til

            - Ny hagebenk i Hasselbakkens frodige hage

            - Busstur «Det nye Asker» med ordfører Lene Conradi 31. mai 2017

Styret for Hasselbakkens Venner ønsker å verve flere medlemmer som på den måten støtter opp om det gode formålet, og vi håper dere vil være en av våre støttespillere.

Medlemskontingent for 2017 er kr 200,- og betaling kan skje til konto nr 6004 05 54249 på nett.

Vi i styret vil sette stor pris på en mail fra deg som bekrefter at du ønsker å være medlem i Hasselbakkens venner.  Vår mailadresse er hasselbakkensvenn@gmail.com

 

Beste hilsen fra styret

Jorun Johansen, Tanja Kobro, Arne Fredbo, Gerd Annexstad