PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hasselbakken

 

 

Asker Frivilligsentral - Hasselbakken disponerer villa Hasselbakken i Askerveien 47 for å kunne tilby alle frivillige lag og organisasjoner, samt enkeltpersoner en møteplass for frivillig virksomhet. Asker Frivilligsentral - Hasselbakken er en medlemsforening med et styre som er ansvarlig for driften av Hasselbakken i tråd med formålet. Styret har ansvar for å følge vedtektene slik at Kulturdepartementets krav for å motta statsstøtte oppfylles. Alle organisasjoner og enkeltpersoner som har et frivillig formål i Asker har rett til å være medlem, og til å tegne medlemskap. Asker Frivilligsentral og Hasselbakken har samme styre. Daglig leder for Asker Frivilligsentral driver Hasselbakken i tråd med styrets ønsker men hovedvekten av driften utføres av frivillige.

 

Offisiell Åpning

Den 10.10.2009 ble Hasselbakken-Frivillighetens hus offisiellt åpnet av ordfører Lene Conradi.
Ordføreren overrakte Hasselbakken en symbolsk gave i form av en bjelle med inskripsjon. Denne kunne benyttes til å ringe de frivillige kreftene inn til innsats. Ordføreren erklærte at Asker kommune ønsket å arbeide for enda en gave til Hasselbakken. Nemlig å få tilbakeført bildene malt av Gustav Wentzel som nå henger i formannskapssalen på Venskaben. Bildene trenger en betydelig restaurering før dette kan skje.

Fra åpningen sees denne glade gjengen fra venstre:Ordfører Lene Conradi, styre og dugnadsleder Harald Nik Johansen, daglig leder Heidi Thommessen og styreleder på Husflidslaget Inger Beate Mellgren