PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frivillighetsutvalget ble vedtatt etablert i kommunestyret 4.5.2010. Frivillighetsutvalget skal være en pådriver for økt samarbeid, både i og utenfor frivillig sektor, og være en møteplass for samhandling og kommunikasjon for frivillig innsats i Asker. Utvalget er høringsinstans i saker som omhandler velferdssamfunnet, det være seg folkehelse, kulturspørsmål, idrettspørsmål m.m.  De har også ansvaret  for Frivillighetskonferansen i desember, en konferanse som representerer en dialogarena mellom kommunen, frivillig sektor og næringslivet. 

Daglig leder for Asker frivilligsentral er blant medlemmene i utvalget.

Informasjon om sammensetning av Frivillighetsutvalget 2016, mandat og saker finnes på Asker kommunes nettsider. 

 

Frivillighetsutvalget 2016